Sertéstenyésztés

Társaságunk sertéságazatában kimagasló színvonalú és volumenű termelés zajlik. A piaci igényeknek megfelelő konstrukcióban a kimagasló 3.300 DanAvl genetikájú kocák által évente átlagosan 110.000 darabot meghaladó létszámú malac szaporulat előállítása, valamint közel 60.000 darab hízó felnevelése jellemző az ágazatra. Ez a szám nem csak országos szinten, hanem az egész környező térséget tekintve is igen kiemelkedő.

Az Óalmási telep 1968-ban épült az AGROTERV cég tervei szerint, a Juliska majori sertésüzem (Központi sertéstelep) 1972-ben AGROKOMPLEX típusú telepként létesült. Ezen két telepen folyamatos korszerűsítések mellett folyik a tenyésztés, a malacnevelés, és a hízlalás is.

A Mátételkén és a Mosztongán található üzemegységekben kizárólag sertéshizlalás zajlik mintegy 6.500 hízó férőhellyel.

A Társaság Fehérgyarmaton található 1.000 koca kapacitású tenyésztelepe jelenleg bérleményként üzemel. A Balmazújvárosi és a Nagyhegyesi telepen pillanatnyilag szünetel az állattartás, mivel ezeken a telephelyeken jelentős technológiai átalakítások zajlanak, hogy a jövő technikai kihívásainak még jobban meg tudjunk felelni.

  1. évre a társaság minden állattartó telepén megvalósult a legszigorúbb környezetvédelmi, illetve tartás-technológiai elvárásoknak megfelelő korszerűsítés és átalakítás.

A tenyészállatok elhelyezésére szolgáló épületek jól tagoltak, rendeltetésük szerint elkülönítettek. Az állatok számára az élettani igényeik szempontjából szinte tökéletes, kifutóval ellátott szellős, napfényes ólak szolgálnak lakhelyül.

A fiaztatókban és a malacneveldékben a mai kor követelményeinek megfelelő a technológia. Az állatok tartására szolgáló épületekben a levegő elvárt minőségét automatikusan vezérelt ventilátorok, az egyes korcsoportoknak megfelelő teremhőmérsékletet pedig földgáz üzemű légbefúvók biztosítják. A fiaztatókban a szopós malacok magasabb hőigénye infra égőkkel kerül kielégítésre. A meghatározott szaporítási, illetve hizlalási ciklusok ismétlődése során az egyszerre történő telepítés minden korcsoportban megvalósul. Az etetés az előírt tartási technológiák szerint zajlik, így a kocaszállásokon moslékos, a többi fázisban száraz formában történik. A telepen keletkező híg-, illetve almos trágya szakszerű kezelése megoldott. A keletkező trágyákat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyatelepen  kezelik, majd a társaság által művelt földterületekre juttatják ki.

A 2013-as évben egy – bácsalmási viszonylatban – teljesen új projekt indult a sertéstenyésztést illetően a Bácsalmási Agráripari Zrt. és a Bonafarm csoport cégei között, mely hosszú távon biztosít kölcsönös előnyöket mindkét fél részére. A projekt lényege, hogy a Zrt. kiemelkedő genetikájú tenyészkoca süldőket vásárol a Dalmand Zrt-től, illetve a sertéstartáshoz szükséges takarmányt a Bóly Zrt-től, majd az így felnevelt  25-32 kg-os malacokat a Dalmand Zrt. részére értékesíti.

A Bácsalmási Agráripari ZRt. részére ez a konstrukció hosszú távú, jól tervezhető kapacitás-kihasználtságot, illetve megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkező felvevőpiacot biztosít. Ezáltal válhatunk továbbra is biztos hátteret jelentő gazdasági társasággá dolgozóink számára is.